1.21.2010

Who is this?


Този блог е създаден от Лиене Сеглина като нейна дейност в Европейска доброволческа служба в България, Видин, Кв. Нов път към сдружение Свободен младежки център. Срок: септември 2009-юни 2010 г.
Идеята възниква преди пристигането в България. Първоначално замисълът е бил месечен „стенен вестник”, където деца и младежи от местното училище да развият себе си по оригинален начин. Било с рисунки, създаване на колажи или да описват случки и събития от ежедневието си, проблеми, които ги вълнуват или просто да разкажат някоя интересна история или да напишат стихче. Пълна свобода на фантазията.
Главната цел – вестникът няма да се издава, а материалите ще се лепят по стените, както и ще се качват в блога.
Името на „вестника” е „Гълъбче”, защото в миналото тази птица е била изпозвана като пощенска.
Публикациите в блога са на родния език на децата – български. Освен това ще бъдат превеждани на английски и латвийски. Преводът на моменти може да не е буквален, но ще се стараем да запазим главната идея и смисъл. Някои материали ще се цензурират.
По-нататък ще публикуваме снимки от дейността на центъра за деца, събития и някои обучения. Преводите са правени от Русин Асенов Коцев, Лиене Сеглина.
Благодарности на Миглена и Русин за приемането и развиването на моята идея, както и всякаква друга оказана помощ


This blog is EVS activity of Liene Seglina. EVS in Bulgaria -> Vidin -> Mahala. at Free Youth centre. EVS duration: September of 2009 –June of 2010.
This idea has been created before coming to Bulgaria. Idea at beginning was to create monthly „wall newspaper” where kids and youth of local school could develop themselves on original ways. Like draw, create collages and/or describe different events of their lives, problems of what are they worried or just some interesting story, poem. Freedom of fantasy.
The main point- the newspaper are not publicized as press, but materials we put on the wall, as well add on blog.
Name of „wall newspaper” is „Dove”, because of history this bird had been used to send notifications.
Publications on this blog are in mother tongue - Bulgarian, as well they are translated in English and Latvian. Translation at times can not be accurate, but it saves the main point. Some materials reach to censure.
In the long run there will be photos from centre everyday life, events and workshops.
Translations are made by Rusin Asenov Kocev, Liene Seglina
Huge THANKs to Miglena and Rusin for accepting and developing my idea, as well for all kind of help.

Šis blogs ir Lienes Segliņas EVS aktivitāte. EVS Bulgarijā ->Vidinā ->Mahalā, Jauniešu brīvā laika centrā. Projekta laiks 2009. gada septembris- 2010.gada jūnijs.
Ideja radās jau pirms ierašanās Bulgārijā. Sākuma ideja bija izveidot ikmēneša „sienas avīzi”, kurā vietējās skolas bērni un jaunieši varētu sevi radoši attīstīt. Piemēram, zīmējot zīmējumus, veidojot kolāžas un/vai aprakstot dažādus notikumus no ikdienas dzīves, problēmas, kuras tos satrauc, vai vienkārši kādu interesantu stāstu, dzejoli. Fantāzijai brīva vaļa.
Galvenā lieta- šī avīze netiek publicēta kā preses izdevums, bet mēs darbus likam pie sienas, kā arī ievietoti blogā.
Sienas avīzes nosaukums ir „Balodis”, jo šis putns vēsturē ir ticis izmantots, lai nosūtītu ziņojumus.
Publikācijas blogā ir oriģinālvalodā- bulgāru valodā, bet tās tiek pārtulkotas angļu valodā un latviešu valodā. Tulkojums dažkārt var nebūt precīzs, bet saglabāt pašu galveno domu. Daži jauniešu darbi tiek cenzēti.
Ar laiku blogā tiks ievietotas bildes no jauniešu centra ikdienas, dažādām nodarbībām un pasākumiem.
Tulkojumus veic Rusin Asenov Kocev, Liene Segliņa
Liels PALDIES Rusinam un Miglenai par atbalstu un dažāda veida palīdzību bloga izstrādē un pilnveidošanā.

Лиене


Моята Коледа в България:
Преди Коледа времето беше студено и бях болна. За Коледа бях в София, за да празнувам там с приятели. Ядохме българска, домашно приготвена храна и беше наистина вкусно. Пихме горещо вино – беше най-доброто, което съм пила в живота си. Моят най-хубав подарък за Коледа беше, че прекарах добре и приятно и то се сбъдна. Получих също и поздравителни картички от семейството ми в Латвия.
На Нова година бях във Видин. Бях на гости. След полунощ беше толкова шумно и опасно да бъдеш на улицата. Новата година в България е толкова различна. На гости ядох толкова много и вкусна храна, че после пих лекарства, за да се почувствам по-добре.

My Christmas in Bulgaria:
Before Christmas the weather was cold and I was sick.
For Christmas time I was in Sofia to celebrate Christmas with friends. We ate real Bulgarian home made food and it was realy delicous. And we drunk hot wine- it was the best I have drunk in my life. My best X-mas present was to spend nice time and i did it, as well- i get many greeting cards from my family and friends from Latvia.
For new years eve I was in Vidin. Was Na Gosti. after the midnight it was so loaud and dengerous to be on the street. New years eve was so diffrent here in BG. Na gosti I was eating so much and delicous food. that later I should use medicines to feel better!

Юлиян

На Коледа всички се събрахме у нас и празнувахме. По-късно сме се напили с приятели и отидохме на дискотека.

Златко


Събрах се със семейството си и се забавлявахме. След 1 часа излязохме навън да хвърляме бомбички. После сме се прибрали и още сме хапнали. Слушахме музика. Гледахме шоу и Али Баба по телевизията. После свирих на тарамбуки и сме пели заедно.

Габриела Христова


Нашият празник на ромите се празнува по този начин:
Украса за Коледа – украсяваме елхата и стаята, след това правим една питка с късметче. Правим също така баница, купуваме сладкиши и др. подобни.
Аз прекарах за Коледа много добре с моето семейство. Разчупихме питката, подариха ми подарък и се забавлявахме.
За Нова година беше страхотна, първо защото цялата фамилия ни е дошла на гости след 12 часа. Отворихме шампанското и играхме кючеци. Радвахме се и си пожелахме за новата година да сме живи и здрави.

Сашо


Хвърляхме пиратки, седнахме на масата – ядохме и слушахме музика. След това заспахме. Честита нова 2010 година.

Ванеса

Ядохме, пихме, играхме и се веселихме. Излезнахме навън, отворихме шампанско и пуснахме топове и хвърляхме пиратки. После дойде чичо ми и седнахме на масата. Аз, сестра ми и братовчедката ми Мими седнахме отделно на друга маса, само за нас. Ядохме и се веселихме и играхме заедно цялото семейство. Останахме будни до 3:50 ч.
На другата сутрин смеотишли при баба и дедо, и чичо и казахме за много години, и се прегърнахме и целунахме.