1.21.2010

Ванеса

Ядохме, пихме, играхме и се веселихме. Излезнахме навън, отворихме шампанско и пуснахме топове и хвърляхме пиратки. После дойде чичо ми и седнахме на масата. Аз, сестра ми и братовчедката ми Мими седнахме отделно на друга маса, само за нас. Ядохме и се веселихме и играхме заедно цялото семейство. Останахме будни до 3:50 ч.
На другата сутрин смеотишли при баба и дедо, и чичо и казахме за много години, и се прегърнахме и целунахме.

No comments:

Post a Comment